Unified Endpoint Management

De term Unified Endpoint Management (UEM) verwijst naar het uniforme beheer van apparaten (endpoints) van de IT-omgeving van organisaties. Apparaten worden gebruikt om te verwijzen naar klassieke desktopcomputers en -servers, maar ook naar mobiele apparaten zoals smartphones en tablets . In de toekomst kan worden verwacht dat ook andere vormen van apparaten (zie Internet of Things ) ermee worden beheerd.

Functies

Typische taken in de UEM zijn:

 • Inventarisatie van de hardware van het apparaat en de geïnstalleerde software
 • Software-update (patchbeheer)
 • Installatie en update van de besturingssystemen of firmware
 • Installatie van software of apps (softwaredistributie)
 • Vulnerability management
 • toegang op afstand
 • Back-up en herstel
 • energiebeheer
 • Licentie beheer
 • Konfigurationsmagement

Geschiedenis

Conceptuele voorloper van de Unified Endpoint Management zijn client management , client lifecycle management en desktop management aan de ene kant voor klassieke computer en de Enterprise Mobility Management (EMM) aan de andere kant voor mobiele apparaten. De noodzaak om deze verschillende vormfactoren te beheren, werd aanvankelijk vaak opgelost met afzonderlijke softwareproducten. In de tussentijd zijn veel fabrikanten bij elkaar gekomen om de beheerfuncties te combineren in een softwarepakket om de gebruiker gebruiksvriendelijker te maken.

Webkoppelingen

 • Artikel op Computerwoche
 • Gartner trekt het Magic Quadrant met Client Management Tools uit

Leave a Reply

Your email address will not be published.