Toegang tot informatie

Information Access of de toegang tot informatie te beschrijven term betekenissen in economisch en sociaal / juridische situatie.

Economische betekenis

Ten eerste een specialistisch IT- gebied met het doel de toegang tot en verdere verwerking van grote en omslachtige hoeveelheden gegevens en informatie voor menselijke gebruikers te vereenvoudigen en doeltreffender te maken.

De term informatietoegang beschrijft een onderzoeksgebied op het snijvlak van informatica , informatica , taaltechnologie en internettechnologieën . Information Access Technologies (IAT) omvatten het ophalen van informatie, text mining , automatische vertaling, tekstcategorisering, enterprise search en Web 2.0- toepassingen .

Sociale / juridische betekenis

Ten tweede om te zorgen voor een manier om deel te nemen aan de informatiemaatschappij en toegang tot relevante en openbare informatie voor iedereen. In discussies over vrije toegang tot informatie- en informatiestrategieën, wordt onder toegang tot informatie ook verstaan ​​het waarborgen van vrije en open toegang tot informatie. Daarom is de term informatietoegang ook nauw verbonden met termen als copyright , open source , privacy en informatiebeveiliging . In de publieke sector creëerdenbijvoorbeeld het auteursrecht en het octrooirecht overeenkomstige voorschriften.

Webkoppelingen

  • http://www.kalypso.com/downloads/insights/AdvancedInformationAccessWP.pdf
  • http://www.informationaccess.org/
  • http://www.aiim.org/What-is-Information-Access-Organization-IOA.aspx
  • http://www.kas.de/proj/home/pub/37/1/year-2005/dokument_id-6952/index.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.