Unified Endpoint Management

De term Unified Endpoint Management (UEM) verwijst naar het uniforme beheer van apparaten (endpoints) van de IT-omgeving van organisaties. Apparaten worden gebruikt om te verwijzen naar klassieke desktopcomputers en -servers, maar ook naar mobiele apparaten zoals smartphones en tablets . In de toekomst kan worden verwacht dat ook andere vormen van apparaten (zie Internet of Things ) ermee worden beheerd. Continue reading “Unified Endpoint Management”