Technologie Bedrijfsbeheer

Technology Business Management (TBM) [1] [2] [3] beschrijft het geheel van maatregelen en methoden die een holistische kijk op de toegevoegde waarde van IT mogelijk maken. TBM creëert transparantie in termen van kosten en baten voor alle IT-middelen die betrokken zijn bij het proces van waardecreatie . Het maakt benchmarking van IT-producten en -diensten tussen organisaties mogelijk. Continue reading “Technologie Bedrijfsbeheer”