Service-level agreement

Een Service Level Agreement ( SLA ) verwijst naar een overeenkomst of de interface tussen de klant en de serviceprovider voor terugkerende services . Het doel is om de besturingsopties voor de klant transparant te maken door nauwkeurig omschreven prestatiekenmerken te beschrijven, zoals de reikwijdte van de prestaties, reactietijd en verwerkingssnelheid. Een belangrijk onderdeel hier is het serviceniveaudie de overeengekomen servicekwaliteit beschrijft en informatie bevat over het scala van diensten (bijv. tijd, reikwijdte), beschikbaarheid, reactietijd van de provider, enz. Een typisch voorbeeld is de werking van servers, die 24 uur per dag, 7 dagen per week gegarandeerd moet zijn met een uitvalpercentage van bijvoorbeeld maximaal 0,1% per jaar en een responstijd van 30 minuten na een claim van een externe serviceprovider. [1] Continue reading “Service-level agreement”