quality management

Kwaliteitsbeheer ( QM ) verwijst naar alle organisatorische maatregelen die dienen om de proceskwaliteit, de diensten en dus de producten van welke aard dan ook te verbeteren. De term services in QM omvat de services, maar gaat verder dan de gebruikelijke termijn en betreft met name de intra-organisatorische services. Kwaliteitsbeheer is een kerntaak van het management . In industrieën zoals lucht – en ruimtevaart , automobiel- , medische , delen van de gezondheidszorg , de medische revalidatie of drug- en voedselproductie is een voorgeschreven kwaliteitsmanagementsysteem .

Sinds ongeveer 1900 zijn er verschillende modellen voor de standaardisatie van kwaliteitsmanagement ontwikkeld. Continue reading “quality management”