Managed Testing Services

Managed Testing Services (MTS), operator-testmodellen of operator- testoplossingen behoren tot de managed services (operator-modellen) en beschrijven een relatief nieuwe vorm van outsourcing- softwaretesting voor externe serviceproviders. Deze worden echter niet alleen per geval aangegaan, maar worden een strategische langetermijnpartner door de leverancier in te huren voor specifieke testtaken over een periode van ongeveer drie tot vijf jaar. Dit maakt onder meer een meer flexibele, transparante en berekenbare kostenfacturering mogelijk, die minder inspanningsgericht en meer resultaatgericht is. Door het bedrijf enDistributiemodel MTS kan bij het testen een veel hogere mate van automatisering bereiken dan binnen het bedrijf mogelijk is. Het besparingspotentieel in dit geval is des te groter naarmate het meer terugkerende, standaardiseerbare testuitgaven betreft, zoals die voortvloeien uit regelmatige updates bij het gebruik van grote SAP-systemen . Bovendien stijgen de testkosten bij veel bedrijven als gevolg van het toenemende gebruik van standaardsoftware met steeds kortere releasecycli. Als hiervoor een apart testcentrum wordt onderhouden, worden de resources daar meestal slechts gedeeltelijk gebruikt, terwijl MTS op een efficiënter gebruik van resources hoopt. Continue reading “Managed Testing Services”