Electrical Computer Aided Engineering

Als Electrical Computer Aided Engineering (vaak net ECAE of ECAE ) verwijst naar de computer ondersteunende werkprocessen in de elektrotechniek . Het vormt een specialisatie van computerondersteunde engineering op elektrische processen. [1]

Genesis

De ECAE is voortgekomen uit het computer-aided design . Met zijn talrijke logische koppelingen gaat het veel verder dan de oorspronkelijke pure grafische functionaliteit van de eerste CAD-systemen. Met E-CAE software (ook E-CAE gereedschap of -tool) de elektrische componenten machines en uitrusting gepland, ontworpen, gedocumenteerd en vandaag deels zelfs puur alfanumerieke , dus onafhankelijk van de grafieken. Continue reading “Electrical Computer Aided Engineering”