Configuration Management Database

Configuration Management Database ( CMDB ) verwijst naar een term uit de informatica . Volgens de IT Infrastructure Library (ITIL) is de CMDB een database die wordt gebruikt voor het openen en beheren van configuratie-items. In IT-beheer wordenalle IT-bronnen aangeduid als Configuration Item (CI) . De term configuratie is enigszins misleidend. Hiermee begrijpt men in deze context het bestaan ​​en de onderlinge afhankelijkheden van de toegediende objecten. Continue reading “Configuration Management Database”