IT Infrastructure Library

De IT Infrastructure Library ( ITIL ) is een verzameling vooraf gedefinieerde processen , functies en rollen die doorgaans worden aangetroffen in elke IT-infrastructuur van middelgrote en grote ondernemingen. ITIL beschrijft in vijf kernvolumes met momenteel 37 kernprocessen de componenten en processen van de levenscyclus van IT-services ( IT-servicemanagement (ITSM)). Een kernvereiste voor de processen is meetbaarheid. De praktische toewijzing van activiteiten is gebaseerd op rollen en functies. Het is gewoon de beste methode- voorstellen die moeten worden aangepast aan de behoeften van het bedrijf. Sinds 2013 is ITIL een handelsmerk van AXELOS , een joint venture tussen CAPITA (51%) en Cabinet Office (49%). [1]

Geschiedenis en ontwikkeling

ITIL was in de jaren ’80 van de Central Computing en Telecommunicatie Agency (CCTA), in 2010 de Office of Government Commerce (OGC) en nu het Cabinet Office , [2] [3] deel van Her Majesty’s Government (HMG), een overheidsinstelling in het Verenigd Koninkrijk ontwikkeld. Tussen 1989 en 1998 in totaal 34 verschillende documenten die werden later aangeduid als Versie 1 ontstaan. Van 1999 tot 2003 is de geconsolideerde publicaties van Versie 2, die een structuur hebben volgens de taken in ITSM gevolgd. Op 1 juni 2007, versie 3 (ITIL V3 oorspronkelijk genoemd) werd gepubliceerd, die nu gevestigd is in de structuur van de service lifecycle. 2005 met deISO / IEC 20000: 2005 creëerde een ITIL-georiënteerd certificatiemodel voor organisaties en werd in 2011 bijgewerkt. [4] Op 29 juli 2011 is een update uitgebracht onder de titel “ITIL 2011-editie”. [5]

Overzicht

Titels van ITIL-publicaties boeken

De ITIL is verdeeld in verschillende volumes volgens de levenscyclus van de service. Deze worden gebundeld als een compleet werk en voor het eerst gepubliceerd met een versienummer en nu (2011) met het jaar van uitgifte. De huidige versie is de editie 2011. In 2011, terwijl versie 2 uit zeven kernpublicaties en één samenvattingsvolume bestond, bestaat de huidige editie 2011, gebaseerd op versie 3 (2007), uit een uitgebreide introductie en vijf volumes voor de kerngebieden van IT-servicemanagement. De kernpublicaties van de editie 2011 zijn:

 • Service strategie (Engl. Service Strategy , SS ) [6]
 • Ontwikkeling van diensten (Engl. Service Design , SD ) [7]
 • Dienst inbedrijfstelling (Engl. Servicetransitie , ST ) [8]
 • Servicemodus (engl. Serviceproductie , SO ) [9]
 • Continuous Service Improvement (Engl. Continue serviceverbetering , CSI ) [10]

Inhoud van de boeken

Servicestrategie

Dit boek gaat in op de conceptuele en strategische achtergrond van IT-services. Het omvat definitie, specificatie, logistieke en financiële aspecten vanuit zakelijk perspectief. Het beschrijft ook het doel van de levenscyclus van de service.

Service Ontwikkeling

Dit boek behandelt het architecturale raamwerk voor ontwikkeling. Het omvat definitie, specificatie, logistiek en beveiligingsaspecten vanuit een operationeel perspectief. Het probeert het zakelijke perspectief te vertalen in service-prestaties en beschrijft de functionaliteit en de reikwijdte van de processen op basis van de ondernemersbehoeften en de benodigde parameters.

Service opstarten

Dit boek behandelt de implementatie van zakelijke vereisten in specifieke IT-services. De focus ligt op het functieverandermanagement en daarmee op de gestandaardiseerde inbedrijfstelling en onderhoud van de service. Het bevat risico-analyse, berekening van voordelen, veilige levering en garantie voor een stabiele nakoming van de prestatieverplichting.

Servicewerking

Dit boek beschrijft het operationele deel dat nodig is om de overeengekomen prestaties in het dagelijks gebruik zo soepel mogelijk te onderhouden en te beveiligen.

Continue serviceverbetering

Het thema van dit boek is de optimalisatie van de servicekwaliteit. De aanhoudende toename van de serviceprestaties en -kwaliteit helpt het zakelijke langetermijnsucces van een onderneming veilig te stellen. De hoofdstukken bevatten daarom methoden voor het definiëren en invoeren van prestatieparameters en -statistieken, het bewaken van doelovereenkomsten, het identificeren van zwakke punten en het implementeren van serviceverbeteringen.

Hoofdstukstructuur van boeken

In tegenstelling tot versie 2 volgen alle versies van versie 3 hetzelfde hoofdstukpatroon. Met de consistente en consistente structuur in alle boeken moet een eenvoudige oriëntatie mogelijk worden gemaakt. In elk boek introduceert u eerst een gedeelte van het thema van elk boek. Het volgende is een overzicht, een classificatie van het onderwerp in de ITIL-context en een beschrijving van het doel en de doelstellingen van het boek. De volgende secties behandelen de specifieke processen die verband houden met het onderwerp. Dit omvat informatie over het gebruik, de bruikbaarheidsprincipes, de vereisten voor de implementatie van de processen, de methoden, praktijken en hulpmiddelen die in de processen worden gebruikt, en hoe services worden geïmplementeerd en de strategieën worden geïmplementeerd.kritische succesfactoren en typische risico’s. De conclusie is een samenvatting en een uitgebreide bijlage met referenties, notities, voorbeelden en een woordenlijst.

Omgeving

De ITIL is ingedeeld in de volgende omgeving:

 • Procesbeheer (ook Business Process Management, GPM): definitie en controle van de processen van een bedrijf.
 • IT Service Management (ITSM): methoden die nodig zijn om de best mogelijk zakelijke proces (GP) -ondersteuning van de IT-organisatie te bereiken. De de facto standaard is de IT Infrastructure Library (ITIL).
 • Business Service Management (BSM): de verbinding tussen procesbeheer en ITSM. Het behandelt de economische context van IT-services en bedrijfsprocessen in het bedrijf.

ITIL en ISO / IEC 20000

Qua tijd en inhoud ligt de internationale standaard ISO / IEC 20000 , ontwikkeld op basis van de Britse norm BS 15000 , tussen ITIL-versie 2 en 3 . In tegenstelling tot ITIL, behandelt de norm het managementsysteem van bedrijven. U kunt de processen van uw IT-organisatie auditen en certificeren volgens de vereisten van de norm.

Het eerste normatieve deel van de norm (ISO / IEC 20000-1: 2011) stelt minimumvereisten voor een servicemanagementsysteem. Deze omvatten vereisten voor elk van de 13 beheerprocessen van ISO / IEC 20000. Deze 13 processen komen grotendeels overeen met de 10 processen van de publicaties Service Support en Service Delivery in ITIL-versie 2. In vergelijking met ITIL-versie 2 worden de processen Servicerapportage , Information Security Management , Business Relationship Management en Supplier Management toegevoegd, terwijl ITIL IT Service Continuity Management en Availability Management verwerkt in deProcesservice-continuïteit en beschikbaarheidsbeheer van ISO / IEC 20000.

ITIL en projectbeheer

ITIL is geen methode voor projectbeheer , maar een aanpak die wordt ondersteund door een verzameling documenten om processen te beschouwen als cyclische verbeteringsketens. De door CO [11] aanbevolen projectbeheersmethode is PRINCE2(Projecten in gecontroleerde omgevingen).

Andere ITSM-frameworks

Naast ITIL zijn er nog andere frameworks voor IT-servicebeheer, bijvoorbeeld:

 • COBIT : Een uitgebreid IT-servicebeheer moet worden geïntegreerd in een IT-governancekader. De concepten van ITIL en de daarin beschreven processen kunnen in kaart worden gebracht in het Cobit IT governance-raamwerk. In Duitsland heeft de ITIL-Cobit-mapping [12] werkgroep van itSMF 2008 en 2011 een volledige toewijzing van de twee frameworks in hun respectieve huidige versies gecreëerd en gepubliceerd als een boek. Internationaal werken de OGC (ITIL-uitgever) en ITGI (CobiT-uitgever) aan een vergelijking van de modellen.
 • Verbeterde Telecom Operations Map (eTOM): eTOM gebruikt een veel uitgebreider procesmodel dat niet alleen managementprocessen omvat, maar ook veel operationele processen voor servicelevering. In tegenstelling tot ITIL, dat alleen processen definieert, heeft eTOM ook een gegevensmodel voor elk detailproces. Dit stelt bedrijven in staat hun applicatielandschap zo in te richten dat de data-objecten eenvoudig kunnen worden uitgewisseld tussen de gebruikte applicaties.
 • FitSM , [13] een norm waarvan de delen onder Creative Commons-licenties worden vrijgegeven , streeft naar een zogenaamd lichtgewicht servicebeheer. FitSM maakt gebruik van een vereenvoudigd procesraamwerk dat sterk doet denken aan ITIL-versie 2 en ISO / IEC 20000 en bevat verschillende sjablonen voor ITSM-documenten, zoals: B. SLA’s .
 • Modellen van fabrikanten passen hun IT-servicebeheer steeds meer op ITIL aan, bijvoorbeeld, het Microsoft Operations Framework (MOF) is grotendeels gebaseerd op de concepten van ITIL, aangezien het vanaf daar voor Microsoft is ontwikkeld .

ITIL Core-publicaties

De belangrijkste inhoud van de publicaties zijn de processen, de bijbehorende rollen en de hulpmiddelen. Nieuwe functies van versie 3 zijn de voorstellen voor de structuren van een structurele organisatie evenals zakelijke en strategische onderwerpen.

Verwerkt

De processen in ITIL v3, als ze dezelfde naam hebben, komen overeen met de beheergebieden van de vorige versie 2. In versie 3 is een groot aantal processen opnieuw gedefinieerd. Voorbeelden hiervan zijn het Request Fulfillment- proces dat is uitbesteed aan Incident Management of het nieuw gecreëerde Knowledge Management, Een vergelijking van de processen van versie 3 en de vorige versie 2 bevat de volgende tabel. Naast de versie 3-processen zijn de functies ook aan de tabel toegevoegd, omdat sommige managementgebieden van versie 2 nu worden genoemd als een functie in versie 3. Een “-” in de kolom Beheergebied betekent dat er geen vergelijkbaar versie 2-beheergebied is. Dit betekent niet dat de inhoud ontbreekt in versie 2. Het zit dan in verschillende delen. Als het beheergebied tussen haakjes staat, betekent dit dat er geen 1: 1-toewijzing van de inhoud is.

Er zijn nu 26 processen in ITIL-editie 2011 en er zijn twee nieuwe aanvullende processen geïntroduceerd in vergelijking met ITIL v3: Business Relationship Management (SS) en ontwerpcoördinatie (SD). Het proces Strategy Generation (SS) werd uitgevoerd Strategy Management voor IT-diensten vervangen, het proces Financial Management (SS) was weer in Financial Management for IT Services terug hernoemd, het proces evaluatie (ST) is nu Change Evaluation genoemd. [14] [15] [16]

Toewijzing van processen en functies in versie 3 en 2 evenals editie 2011
Publicatie (versie 3 en editie 2011) Proces / functie (editie 2011) Proces / functie (versie 3) Managementzone (versie 2) Publicatie (versie 2)
Servicestrategie Strategiebeheer voor IT-services Strategie generatie Bedrijfsperspectief
Financieel beheer voor IT-services Financieel beheer Financieel beheer voor IT-services Dienstverlening
Service Portfolio Management Service Portfolio Management Bedrijfsperspectief
Demand Management Demand Management Onderdeel van Capacity Management Dienstverlening
Business Relationship Management
Service ontwerp Ontwerpcoördinatie
Service Level Management Service Level Management Service Level Management Dienstverlening
Service Catalog Management Service Catalog Management Onderdeel van Service Level Management Dienstverlening
Beheer van informatiebeveiliging Beheer van informatiebeveiliging Beveiligingsbeheer Beveiligingsbeheer
Leveranciersbeheer Leveranciersbeheer
IT Service Continuity Management IT Service Continuity Management IT Service Continuity Management Dienstverlening
Beschikbaarheid Management Beschikbaarheid Management Beschikbaarheid Management Dienstverlening
Capaciteitsbeheer Capaciteitsbeheer Capaciteitsbeheer Dienstverlening
Servicetransitie Kennismanagement Kennismanagement
Verandermanagement Verandermanagement Verandermanagement Ondersteuning van de service
Service Asset en Configuration Management Service Asset en Configuration Management Configuratiebeheer Ondersteuning van de service
Transitieplanning en -ondersteuning Transitieplanning en -ondersteuning
Release en Deployment Management Release en Deployment Management Onderdeel van Release Management, Deployment Management Service-ondersteuning, ICT-infrastructuurbeheer
Service Validatie en testen Service Validatie en testen
Evaluatie wijzigen evaluatie
Servicewerking Functie: Servicedesk Functie: Servicedesk Functie: Servicedesk Ondersteuning van de service
Functie: Technisch beheer Functie: Technisch beheer Technische ondersteuning ICT-infrastructuurbeheer
Functie: IT Operations Management Functie: IT Operations Management Operations ICT-infrastructuurbeheer
Functie: applicatiebeheer Functie: applicatiebeheer Applicatiebeheer Applicatiebeheer
Incident Management Incident Management Incident Management Ondersteuning van de service
Verzoek om uitvoering Verzoek om uitvoering Onderdeel van Incident Management Ondersteuning van de service
Evenement management Evenement management Een deel van de operaties ICT-infrastructuurbeheer
Toegangsbeheer Toegangsbeheer Beveiligingsbeheer
Probleem management Probleem management Probleem management Ondersteuning van de service
Voortdurende serviceverbetering Het 7-stappen verbeteringsproces Het 7-stappen verbeteringsproces (Uitbreiding van de alomtegenwoordige Deming-cyclus )
Servicerapportage Onderdeel van het serviceniveaubeheer Dienstverlening
maat
Zakelijke vragen voor CSI
Return on Investment voor CSI
Versie 2-publicaties die geen 1: 1-toewijzing toelaten
verdeeld; Focus: servicestrategie Planning om Service Management in te voeren Planning om Service Management in te voeren
verdeeld; Focus: servicestrategie en serviceontwerp (bijv. Leveranciersbeheer) Het zakelijke perspectief Het zakelijke perspectief

Een speciale functie zijn de algemene activiteiten in de servicewerkzaamheden. Ze vormen als “callable” subroutines een speciaal soort procesonderdelen.

Rollen en functies

Versie 3 definieert verder de informatie over rollen en functies . In versie 2 was alleen de servicedesk als functie gedefinieerd. Nu is er bovendien:

 • Toepassingsbeheer – Toepassingsbeheer
 • IT-operations management – IT-operations management (in versie 2: ICTIM Operations)
 • IT-apparatuurbeheer – IT-faciliteitenbeheer
 • Controle van IT-operaties – IT Operations Control
 • Technisch beheer – Technisch beheer (in versie 2: ICTIM technische ondersteuning)

Persoonscertificering

Tot 2007 werden de ITIL-certificeringsnormen beheerd door de ITIL Certification Management Board (ICMB), die ook de OGC- en itSMF-fora omvatte . Van januari 2007 tot eind 2013 was de APM Group (APMG) een commerciële partner voor de ITIL-goedkeuringen van OGC. [17] [18] Op 1 januari 2014 marketing, training en certificering van best-practice methoden waren (u. A. ITIL en PRINCE2) van het kabinet om de nieuwe, als een joint venture tussen het Cabinet Office en Capita plc gevestigde bedrijf Axelos toegekend , [19] [20]

ITIL-examens worden afgelegd door erkende opleidingsorganisaties (ATO’s). Deze moeten geaccrediteerd zijn bij een exameninstituut (EI) en kunnen daar examens bestellen. [21] Na succesvolle afronding van het examen wordt het certificaat afgegeven door het exameninstituut , dat op zijn beurt (sinds 2014) geaccrediteerd moet zijn bij Axelos. [22]

Het is mogelijk om de werknemers van een bedrijf te certificeren, maar niet bedrijven of managementsystemen volledig als “ITIL- compliant “. Bedrijven die voldoen aan de ITIL-richtlijnen in IT-servicebeheer, kunnen echter ISO 20000- certificering aanvragen. Bovendien vereenvoudigt een ordelijke processtructuur volgens ITIL vaak de acceptatie van niet-direct gerelateerde audits en andere normatieve beoordelingen, die gebaseerd zijn op een gedefinieerde processtructuur, zoals de nalevingscontroles van de Sarbanes-Oxley-wet .

Certificatieschema ITIL V2

De volgende drie certificaten zijn aangeboden als onderdeel van versie 2: Foundation, Practitioner en Manager Certificate in IT Service Management. Iedereen met zo’n ITIL-certificaat kan worden toegelaten tot het ITIL-certificatieregister.

Certificatieschema ITIL V3 en ITIL 2011

Algemeen

Beginnend met de ITIL V3-certificeringsregeling van de APM Group [23], zijn er vier kwalificatieniveaus: Foundation, Intermediate, Expert en Master.

In maart 2015 kondigde Axelos de aanvullende certificering ITIL Practitioner aan , die tegen het einde van 2015 beschikbaar zal zijn. De vereiste hiervoor is een ingediende ITIL Foundation-certificering. [24]

V3-certificeringsmodel

1e niveau: basisniveau (Foundation)

Op Foundation- niveau wordt een degelijke basiskennis van het volledige ITIL-werk, de componenten en relaties ervan verworven – en dus twee credits volgens het ITIL V3-creditsysteem [25] voor de vervolgcertificaten.

2e niveau: geavanceerd niveau (gemiddeld)

Dit opleidingsniveau is gericht op specialisatie, op twee specialisatiegebieden die echter niet noodzakelijk moeten worden gevolgd maar kunnen worden gemengd. Deze komen ongeveer overeen met die van de vorige V2 Service Manager (V3: Lifecycle Stream ) of die van de Practitioner (V3: Capability Stream ). De Lifecycle Stream is gebaseerd op de vijf nieuwe versie 3. De Capability Stream is gebaseerd op de V2 Practitioner-cursussen.

De levenscyclusstroom bestaat uit de vijf modules servicestrategie, serviceontwerp, servicetransitie, serviceproductie en continue serviceverbetering (CSI) , drie punten per module.

De Capability Stream bestaat uit de vier modules Service Offerings and Agreements; Release, controle en validatie; Operationele ondersteuning en analyse en planning, bescherming en optimalisatie , elk resulterend in vier punten.

Met een ( stroomonafhankelijk ) onderzoek naar beheer over de hele levenscyclus (MALC) , kan het tussenliggende niveau worden voltooid. Het zal resulteren in vijf extra punten, en de examenvereiste is 17 reeds verdiende credits (bijv. Door het Foundation-niveau en alle levenscyclus- of alle capability-modules, of een combinatie van beide). Het MALC-examen wordt sterk aanbevolen als voorbereiding op het expertniveau, maar de vijf studiepunten kunnen ook worden verworven via aanvullende tussentijdse modules.

3de Niveau: Deskundig Niveau

Het Deskundigenniveau is geen afzonderlijk opleidingsniveau, maar wordt verkregen door de som van de voorgaande trainingen en certificaten. Het certificaat kan, afhankelijk van het onderzoeksinstituut, worden afgegeven als aan de volgende vier voorwaarden is voldaan: [26]

 1. Foundation certificaat
 2. 22 eerder verdiende credits van Foundation and Intermediate
 3. met goed gevolg geslaagd voor MALC-examen
 4. Uitgebreide kennis van de volledige ITIL V3-servicelevenscyclus
4e Niveau: Master Level

Het masterniveau is de hoogste kwalificatie in ITIL V3. Gecertificeerde personen moeten kunnen aantonen dat zij ITIL kunnen introduceren en implementeren in hun daadwerkelijke werkomgeving in de bedrijfspraktijk. De kandidaten moeten beschikken over het deskundig certificaat en enkele jaren professionele ervaring in IT-servicemanagement.

Upgrade-opties van V2 naar V3

Alle bestaande certificeringen zoals Foundation, Practitioner en Service Manager kunnen worden gebruikt om de nieuwe V3-certificeringen te verkrijgen.

Al gecertificeerde ITIL-V2-Service Managers hadden tijdens een overgangsfase de kans om het ITIL V3-diploma in de 1e en 2e graad via een brugcursus te behalen:

 • ITIL V2 tot V3 Foundation Bridge (tot 30 december 2010) [27]
 • ITIL V2 tot V3 Manager Bridge (tot 30 juni 2011) [27]

De huidige V2 ITIL Practitioner-cursussen zijn ook opgenomen in het nieuwe V3-certificatieschema. Bij baseline zijn er eendaagse upgrade-trainingssessies die voldoende zijn om de ITIL V3 Foundation-certificering te behalen.

Kritiek en toepassingsproblemen

Volgens een onderzoek van MSG Services AG , waarin meer dan 300 middelgrote bedrijven werden geïnterviewd, vonden de bedrijven ITIL buitengewoon nuttig voor bedrijven, maar te complex voor middelgrote en kleine bedrijven. De processen zijn niet ontworpen voor kleinere bedrijven, te methodisch en te lang, dus de meerderheid van de respondenten. Om aan de behoeften van het MKB te voldoen , zou de meerderheid van de respondenten een “light-versie” willen, dat wil zeggen een beperkte versie van de procesbeschrijvingen. [28] Volgens een rapport van expertplace consulting is het probleem voor veel MKB-bedrijven dat ze veel geld uitgeven aan concepten, maar dat ze niet genoeg doen op operationeel niveau. Ebene verankert seien. Bei Schwierigkeiten verharre man in den Theorien, anstatt nach praktischen Lösungsansätzen zu suchen. Einer Statistik von Compass Deutschland zufolge ist die Produktivität der Betriebe, welche nach dem Regelwerk ITIL arbeiten, sogar gesunken, weil die Prozesse oft falsch implementiert werden.[29] Zusammengefasst wird die Kritik folgendermaßen: “Die Wirtschaftlichkeit lässt sich in der Praxis nicht beurteilen, ein systematischer Aufbau muss in jeder Firma selbst erarbeitet werden, die Klarheit leidet unter einem fehlenden hierarchischen Aufbau und die Richtigkeit lässt sich durch die Formulierung in natürlicher Sprache nicht überprüfen.”[30]

Weblinks

 • bsi.bund.de
 • Official ITIL site (Stand: 1. März 2017, englisch)
 • The British Standards Institution (englisch)
 • Internationale Glossary Übersetzungen des itSMF

Einzelnachweise

 1. Hochspringen↑ Results for the 6 months to 30 June 2013. CAPITA, S. 32, abgerufen am 4. Oktober 2016.
 2. Hochspringen↑ Cabinet Office. Best Management Practice Portfolio. Cabinet Office, 10. Juni 2011, abgerufen am 22. Januar 2012 (englisch).
 3. Hochspringen↑ Best Management Practice. Copyright & Trademark Licensing. Cabinet Office, abgerufen am 22. Januar 2012 (englisch).
 4. Hochspringen↑ ISO/IEC 20000-1:2011. ISO Produkte. ISO, 12. April 2011, abgerufen am 2. Juni 2011 (englisch).
 5. Hochspringen↑ Best Management Practice. Service Management – ITIL 2011 Edition Publications. Cabinet Office, abgerufen am 22. Januar 2012 (englisch).
 6. Hochspringen↑ Majid Iqbal, Michael Nieves, Sharon Taylor: Service Strategy; TSO (The Stationery Office) 2007; Published for the Office of Government Commerce (OGC)
 7. Jump up↑ Vernon Lloyd, Colin Rudd, Sharon Taylor: Service Design ; TSO (The Stationery Office) 2007; Gepubliceerd voor het Office of Government Commerce (OGC)
 8. Jump up↑ Shirley Lacy, Ivor MacFarlane, Sharon Taylor: Service Transition ; TSO (The Stationery Office) 2007; Gepubliceerd voor het Office of Government Commerce (OGC)
 9. Spring omhoog↑ David Cannon, David Wheeldon, Sharon Taylor: Service Operation ; TSO (The Stationery Office) 2007; Gepubliceerd voor het Office of Government Commerce (OGC)
 10. JumpUp ↑ Gary Case, George Spalding, Sharon Taylor: voortdurende serviceverbetering ; TSO (The Stationery Office) 2007; Gepubliceerd voor het Office of Government Commerce (OGC)
 11. Spring omhoog↑ CO – PRINCE2. CO, 17 januari 2012, geopend op 28 januari 2012 (Engels).
 12. Jump up↑ Michael Rüggeberg en Katharina Schmied: itSMF werkgroep “ITIL / Cobit-mapping”. Werkgroep resultaten. itSMF Duitsland e. V., 2 juni 2011, toegankelijk op 2 juni 2011 .
 13. Spring omhoog↑ FitSM . FedSM-project. Betreden op 26 februari 2015.
 14. Spring omhoog↑ ITIL-editie 2011-procesmodel . Betreden op 23 november 2014.
 15. Spring omhoog↑ ITIL 2011 – IT-proceswiki . Betreden op 23 november 2014.
 16. Jump up↑ ITIL 2011 – Overzicht van updates – Engels ( Memento van 28 juni 2014 in het internetarchief )
 17. Spring omhoog↑ projektmagazin.de – PRINCE2, ITIL en andere certificeringen voor beste praktijken van december 2013 in nieuwe handen . Artikel van 26 april 2013, teruggehaald op 24 februari 2014.
 18. Jump up↑ gov.uk – New deal wil professionele kwalificaties voor de overheid . Persbericht van 26 april 2013, teruggehaald op 24 februari 2014.
 19. Jump-up↑ AXELOS – de nieuwe joint venture gevormd tussen het Cabinet Office en Capita naar de beste Management Practice-portefeuille . Betreden op 24 februari 2014.
 20. Jump up↑ projektmagazin.de – AXELOS verkoopt PRINCE2 en ITIL . Artikel van 5 juli 2013, teruggevonden op 24 februari 2014.
 21. Jump up↑ Training Organisatie en Trainer Accreditatie . Axelos. Betreden op 12 december 2015.
 22. Spring omhoog↑ Onderzoeksinstituten . Axelos. Betreden op 12 december 2015.
 23. Spring omhoog↑ CO – ITIL V3 kwalificatieschema. CO APMG, 8 september 2011, geopend op 28 januari 2012 (Engels).
 24. Hochspringen↑ Press Release: ITIL evolves with the “ITIL Practitioner” qualification from AXELOS. Pressemeldung vom 13. März 2015, abgerufen am 3. April 2015.
 25. Hochspringen↑ CO – ITIL V3 Credit System. CO APMG, 13. Juli 2011, abgerufen am 28. Januar 2012 (englisch).
 26. Hochspringen↑ CO – ITIL V3 Expert Level. CO APMG, 1. Dezember 2011, abgerufen am 28. Januar 2012 (englisch).
 27. ↑ Hochspringen nach:a b CO – Frequently Asked Questions. ITIL Update FAQs. 13. Januar 2011, abgerufen am 28. Januar 2012 (htm, englisch, Auswahl der gewünschten FAQ notwendig).
 28. Spring omhoog↑ Waar ITIL te complex is. In: Computerweek. 2 oktober 2012, toegankelijk op 11 februari 2015 .
 29. Spring omhoog↑ Wanneer Itil zich prolifereert. Betreden op 11 februari 2015 .
 30. Jump up↑ B. Pfitzinger, Th. Jestädt: IT-operaties – Beheer en exploitatie van IT in ondernemingen ; Springer (Heidelberg) 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.