IT Governance

IT-governance bestaat uit leiderschap, organisatiestructuren en processen die ervoor zorgen dat informatietechnologie (IT) de bedrijfsstrategie en -doelen ondersteunt. IT betekent in deze context de volledige infrastructuur, maar ook de vaardigheden en organisatie die de IT ondersteunen en rechtvaardigen. IT-governance is de verantwoordelijkheid van de raad en het management en maakt integraal deel uit van corporate governance. [1]

Ingrediënten

Een essentieel element van IT-governance is een succesvolle uitlijning van bedrijfs-IT . De implementatie van IT-governance wordt ondersteund door krachtige en internationaal aanvaarde procedures ( CobiT , MOF , ISO 20000 , IT Infrastructure Library ). Deze hulpmiddelen kunnen als volgt hiërarchisch worden bekeken:

 • Norm van corporate governance : COSO , ISO / IEC 38500: 2008
 • Superior Standard en link naar corporate governance : CobiT ( beheersdoelstellingen voor informatie en aanverwante technologie)
 • Implementatie van IT-servicebeheer: ISO 20000 , Information Technology Infrastructure Library ( ITIL )
 • Informatiebeveiliging: ISO / IEC 2700x en IT-Grundschutz Catalogi
 • Projectmanagement: PMBOK , ICB en PRINCE2
 • Architectuur: TOGAF
 • Systeemontwikkeling: TickIT en CMMI

Goals

Dit artikel of de volgende sectie is niet voldoende uitgerust met ondersteunende documenten (bijvoorbeeld gespecificeerde verklaringen ). De informatie in kwestie kan daarom binnenkort worden verwijderd. Help Wikipedia alstublieft door de informatie te onderzoeken en goede bewijzen in te voegen.

Het primaire doel van IT-governance is het begrijpen van de IT-vereisten en het strategisch belang van IT vanuit het oogpunt van de kern- en leiderschapsprocessen van het bedrijf om optimale operaties te garanderen om bedrijfsdoelen en -strategieën voor de toekomstige uitbreiding van bedrijfsactiviteiten te bereiken te creëren. IT-governance is bedoeld om ervoor te zorgen dat IT-verwachtingen bekend zijn en dat IT aan die verwachtingen kan voldoen. In het proces moeten mogelijke risico’s worden gemitigeerd. In die zin is het beter om te praten over ondernemingsbestuur over IT dan IT-governance . IT-governance vindt niet plaats in de IT-organisatie, maar daarbuiten.

In essentie balanceert IT-governance twee gebieden: [2]

 • Bedrijfswaarde creëren
 • Het minimaliseren van IT-risico’s

De doelen van IT-governance worden door analisten als volgt vastgesteld:

 • Strategische focus met focus op bedrijfsoplossingen
 • Voordeelgeneratie met een focus op het optimaliseren van de kosten en het evalueren van de voordelen van IT
 • Risicobeheer, dat verwijst naar de bescherming van de IT-activa, rekening houdend met noodherstel en voortzetting van bedrijfsprocessen in het geval van een crisis
 • Beheer van middelen, optimalisatie van kennis en infrastructuur

Functies

 • productoriëntatie
 • Controlling
 • strategie
 • organisatie
 • Business Process Modeling
 • architectuur beheer
 • rendement
 • Human Resource Management

Gebruik case

IT-governance gaat over het plaatsen van een bepaalde IT-discipline in een speciale focus. Deze focus is vooral interessant voor bedrijven of zeer grote bedrijven, waar de IT-ondersteuning voor de bedrijfsprocessen een dimensie heeft gekregen die niet langer om speciale regels en overeenkomsten heen kan. Deze kosten worden weerspiegeld in transactiekosten. Om deze niet te laten groeien, is het zinvol overeenstemming te bereiken over uniforme standaarden voor IT-governance.

Kort gezegd, IT-governance moet een effectief en efficiënt raamwerk bieden voor optimale ondersteuning van de bedrijfsprocessen van een bedrijf via IT. Hiertoe moeten in het bedrijf principes worden vastgelegd en moeten passende procedures en maatregelen voor handhaving op IT-gebied en, en nog belangrijker, op de afdelingen worden genomen.

De IT moet daarom optimaal worden afgestemd op de bedrijfsactiviteiten van de Groep en daarmee de Groep helpen, dat met de geleverde IT-middelen een groep optimaal qua kosten, kwaliteit en beveiliging wordt bereikt. Er wordt ook verwacht dat de risico’s van IT-gebruik worden geëlimineerd of geminimaliseerd en dat de voordelen van het investeren in een project dat door IT wordt ondersteund, worden bereikt.

Federaal model

Deze sectie presenteert een IT-governancemodel dat vaak te vinden is in conglomeraten, het federale model.

Het federale model ontstaat bijna onvermijdelijk in bedrijven en vooral in conglomeraten, omdat gecentraliseerde en gedecentraliseerde organisatievormen naast elkaar bestaan ​​in deze omgeving. Tegelijkertijd leeft IT, net als veel andere ondersteuningsprocessen, ook in een spanningsveld. Dit spanningsveld wordt gekenmerkt door het feit dat IT meestal bedoeld is om gedecentraliseerde kernprocessen van de verschillende bedrijfsgebieden, producten of diensten te ondersteunen, maar ook om een ​​centrale informatiehub te bieden die naadloos alle bedrijfseenheden en hun gegevens met elkaar verbindt. Het federale IT-governancemodel probeert aangepaste structuren en comités op te zetten om in dit spanningsveld het optimale voor de Groep te openen.

In dit federale model zijn er drie partijen met verschillende rollen en taken. Het karakter en de balans van het model zijn afhankelijk van de Groep. Het federale model beweegt zich in het midden tussen een centrale en een gedecentraliseerde aanpak van de organisatie. Afhankelijk van de algehele neiging van de Groep, zal ook het IT-governancemodel aanpassen. Voor alle bedrijven die een federaal model hebben geïmplementeerd of willen implementeren, moeten echter de fundamentele taken en rollen worden gelokaliseerd.

Het volgende model presenteert de elementaire verantwoordelijkheden en wettelijke behoeften en toont een gemeenschappelijke locatie in het federale model.

Het federale IT-governancemodel in de IT-voorziening van de groep

Er zijn drie pijlers in dit kader die elkaar in evenwicht moeten houden:

Pijler 1: Groep CIO (algehele controle) met verantwoordelijkheid voor de algehele IT-planning in de Groep, bepaling van centrale IT-projecten om overlappende synergieën te waarborgen, IT-normen te specificeren en toezicht te houden op de naleving ervan, definitie van de sourcingstrategie [3] , beheer en monitoring van IT-voordelen voor de IT-vraag en het IT-aanbod.

Pijler 2: IT-Demand is het eerste aanspreekpunt voor IT-afdelingen, verantwoordelijk voor de definitie van eisen, technische concepten en technische architectuur. De IT-vraag neemt IT-services met de afdeling van de IT-voorziening en is in deze functie een soort van auditor.

Pijler 3: IT-Supply is het aanspreekpunt voor IT-Demand, verantwoordelijk voor ontwikkeling, IT-werking en technische architectuur. Ze adviseert IT Demand en CIO bij technische innovaties.

Essentiële kenmerken van dit model zijn:

 • Centrale besturingstaken door Group CIO
 • Gedecentraliseerde bedrijfs- of gebieds-CIO’s als IT-demandorganisatie
 • Centrale IT-voorziening met eigen verantwoordelijkheid
 • De IT-vraag wordt gedecentraliseerd door de bedrijven van de Groep
 • Gedecentraliseerde IT-budgetten in de bedrijven van de Groep en voor de IT-infrastructuur
 • Centraal budget voor centrale IT-projecten bij Group CIO
 • Coördinatie van comitéstructuren
 • Basis synergieën kunnen worden bereikt in de centrale IT-voorziening
 • Groepssynergieën, als er bindende, gemeenschappelijke normen en richtlijnen zijn

Belangrijke succesfactoren zijn:

 • De algemene succesfactoren zijn van toepassing op alle bedrijven
 • De speciale succesfactoren zijn van toepassing op alle bedrijven in een bedrijfstak
 • De individuele succesfactoren zijn van toepassing op een zeer specifiek bedrijf
Algemene succesfactoren Speciale succesfactoren Individuele succesfactoren
kosten Consolidatiemogelijkheid
Standaardisatiecapaciteit
tijd schaalbaarheid
kwaliteit veiligheid proceskwaliteit
medewerkerstevredenheid sourcing-mogelijkheden Organisatorische FIT
Culturele FIT
klanttevredenheid Business Process Ondersteuning

Bronnen

 1. Jump up↑ http://www.itgi.org IT-governance voor managing directors en executives, tweede editie, p.11, IT Governance Institute
 2. Jump up↑ http://www.itgi.org IT Governance voor Managing Directors and Boards, tweede editie, blz. 8,26,29, IT Governance Institute
 3. Jump up↑ Ontwikkeling, aanpassing en planning van een inkoopstrategie voor het gebruik van interne en externe ondersteuning ( § 2 nr. 5 van de CONSENSUS-wet )

Literatuur

 • Engel, Andreas (ed.): IT-governance in de deelstaten en gemeenten – netwerken, samenwerking en het beheer van veranderingsprocessen in openbare informatietechnologie (= e-overheid en de vernieuwing van de publieke sector, deel 16), Berlijn 2014. ISBN 978 -3-89404-846-4
 • Marx Gómez, Jorge / Junker, Horst / Odebrecht Stefan: IT-controlling – strategieën, hulpmiddelen, praktijk . Berlijn 2009. ISBN 3-503-10391-0
 • Fröschle, Hans-Peter / Strahringer, Susanne: IT-governance . Praktijk van bedrijfsinformatica. HMD 250e Heidelberg 2006. ISBN 3-89864-382-4
 • Peter Weill, Jeanne / W. Ross: IT-governance: hoe toppresteerders IT-beslissingsrechten beheren voor superieure resultaten . Harvard Business Press, Harvard 2004. ISBN 1-59139-253-5
 • Johannsen, Wolfgang / Goeken, Matthias: “Referentiemodellen voor IT-governance, methodische ondersteuning van bedrijfs-IT met COBIT, ITIL & Co”. Heidelberg 2011. 2e editie. ISBN 978-3-89864-616-1

Leave a Reply

Your email address will not be published.