Incident Management

IT incident management en IT-incident management omvat doorgaans het hele organisatorische en technische proces te reageren op geconstateerde of vermoede beveiligingsincidenten of storingen in IT-gebied en deze voorbereidende maatregelen en processen. Het spectrum van mogelijke incidenten varieert van technische problemen en zwakke punten tot concrete aanvallen op de IT- infrastructuur . IT incident management in engere zin moet rekening houden met zowel organisatorische als juridische en technische details.

Het doel van het incidentbeheerproces is het snelst mogelijke herstel van de serviceprestaties (inclusief oplossingen ).

Onder Incident / Problem is bedoeld voor IT Infrastructure Library (ITIL): “Een gebeurtenis die geen deel uitmaakt van de standaard beheer van een dienst en de reële of potentiële, het veroorzaken van een onderbreking van deze dienst, of een vermindering van de overeengekomen kwaliteit.”

Incidenten worden gedocumenteerd met behulp van trouble tickets . Een servicedesk is verantwoordelijk voor het ontvangen en controleren van de tickets .

Zie ook

  • Storingsbeheer , voor verstoringen in het productieproces
  • crisisbeheersing
  • CERT

Literatuur

  • Kay Wolf, Stefan Sahling: geen paniek. Incident Management. Los complexe IT-problemen met succes op. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG 2014, ISBN 978-3-446-44138-5 .

Leave a Reply

Your email address will not be published.