Functiegerichte ontwikkeling

De term functiegerichte ontwikkeling komt van het gebied van mechatronische systeemontwikkeling in de autotechniek , maar is een relevant onderwerp voor alle disciplines van productontwikkeling.

Het verwijst naar een crossdomein en continu ontwikkelingsproces, in tegenstelling tot componentgerichte ontwikkeling. In dit geval worden zogenaamde customer- experienceable functions afgeleid van een klantverzoek en geleidelijk afgebroken tot het niveau van technische realisatie. Het ontwikkelingsproces moet verschillende tussenliggende niveaus doorlopen, zoals een niveau van logische functies.

Dit is om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van alle mechatronische componenten wordt gecoördineerd en dat ze functioneren als een algeheel systeem.

Achtergrond van de functionele oriëntatie in de automobielindustrie zijn de explosief complexe steeds meer wordende mechatronische relaties (zicht op de besturingsapparatuur) door een toenemend gebruik van informatietechnologie , die steeds moeilijker te beheersen zijn in verband met kortere innovatiecycli.

Vanuit de functiegerichte ontwikkeling beloven de ontwikkelaars zichzelf producten, die in hogere mate de werkelijke klantbehoefte dekken en tegelijkertijd zich onderscheiden door een hoge kosten / baten-efficiëntie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.