Enterprise Application Management

Enterprise Application Management (EAM) is een beheerproces dat, in engere zin, zorgt voor coördinatie tussen IT en bedrijfseenheden. Enterprise Application Management bestuurt en beheert het proces van het ontwerpen van het applicatielandschap van het huidige IST tot het landschap van de doeltoepassing. Hiervoor worden projecten gelanceerd, die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor de eigenlijke business areas.

In IT-intensieve sectoren , zoals bankieren, verzekeren en logistiek, is de implementatie van de bedrijfsstrategie en bedrijfsprocessen nauw verbonden met het applicatielandschap. Voor deze bedrijven hebben het ontwerp, de controle en de uitbreiding van het applicatielandschap een speciale betekenis voor het zakelijk succes. Dit is vooral duidelijk voor bedrijven waarvan het bedrijfsmodel voornamelijk mogelijk wordt gemaakt door IT-toepassingen, zoals direct banking . Daarom is, naast de traditionele beheerprocessen, een actief beheerproces nodig om het applicatielandschap te ontwerpen, te beheersen en uit te breiden. Dit proces wordt enterprise application management genoemd .

Webkoppelingen

  • Enterprise Applications Management (toegankelijk op 15 oktober 2015)
  • Enterprise Applications Management Solution Modules (toegankelijk op 15 oktober 2015)

Leave a Reply

Your email address will not be published.