Electrical Computer Aided Engineering

Als Electrical Computer Aided Engineering (vaak net ECAE of ECAE ) verwijst naar de computer ondersteunende werkprocessen in de elektrotechniek . Het vormt een specialisatie van computerondersteunde engineering op elektrische processen. [1]

Genesis

De ECAE is voortgekomen uit het computer-aided design . Met zijn talrijke logische koppelingen gaat het veel verder dan de oorspronkelijke pure grafische functionaliteit van de eerste CAD-systemen. Met E-CAE software (ook E-CAE gereedschap of -tool) de elektrische componenten machines en uitrusting gepland, ontworpen, gedocumenteerd en vandaag deels zelfs puur alfanumerieke , dus onafhankelijk van de grafieken.

Scope

Dus, bijvoorbeeld, bedrading, Kabelwege- en schema’s, terminal blokken, I / O-opdrachten en bijbehorende kasten kunnen planning maken en document veranderingen in de loop van de daarop volgende werking van de installatie. Veel stappen van een planningsingenieur zijn al in de tools geautomatiseerd.

Literatuur

  • Wolfgang Gentzsch (Editor), Uwe Harms (Editor): High-Performance Computing en Networking: International Conference and Exhibition, München, Duitsland 18 april tot en met 20, 1994. Proceedings. Deel 1 , Springer, Berlijn; April 1994, Engels, ISBN 354057980X

Individuele proeven

  1. Jumping Up↑ http://www.krucker.ch/Skripten-Uebungen/Workshops/ECAE%20WS2000/Protel%20ECAE-WS2000.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.