CMII

CMII (Configuration Management II) (II staat voor Roman 2) is een model voor modern configuratiebeheer, Het beschrijft hoe een bedrijf zijn informatie en processen moet organiseren om corrigerende maatregelen (bijvoorbeeld fouten, dubbel werk) te voorkomen. Het doel van het model is om het aantal fouten te minimaliseren, campagnes terug te roepen, garantieclaims, enz., Zodat er geen middelen aan besteed hoeven te worden en daarom kunnen worden gebruikt voor innovaties. Het model beschrijft heel precies wat een bedrijf moet doen om het bovenstaande doel te bereiken. Het wordt gekenmerkt door een zeer hoge mate van detail, zelfs de juiste vormen worden in detail beschreven. Aan de andere kant worden in dit model de formalismen tot een minimum beperkt om de routinematige activiteiten in de dagelijkse routine te organiseren.

Definitie

CMII-configuratiebeheer wordt als volgt gedefinieerd door het Institute of Configuration Management (ICM): KM is het proces dat de producten, faciliteiten en activiteiten van de organisatie beheert in de vorm van vereisten (inclusief wijzigingen) en zorgt ervoor dat de resultaten altijd voldoen met de vereisten. Het proces beheert alle informatie (= vereisten) die van invloed kunnen zijn op de veiligheid, kwaliteit, planning, kosten, bedrijfsresultaten of de omgeving.

Geschiedenis

Het CMII-model is ontwikkeld door Vince Guess. In het begin van de jaren zeventig kreeg hij de baan van zijn toenmalige bedrijf om erachter te komen waarom het bedrijf voortdurend problemen had met de kwaliteit, de planningen en de kosten. Hij ontdekte dat het bedrijf veel bugs produceerde die duur moesten worden herbouwd. Hij moest daarom uitvinden wat de oorzaken waren en door welke maatregelen de fouten konden worden vermeden. Deze overwegingen leidden tot drie belangrijke bevindingen:

 1. Veel problemen kunnen worden voorkomen als alle informatie altijd duidelijk, nauwkeurig en geldig is en alle records en gegevens correct en foutloos zijn.
 2. Het is onmogelijk om ervoor te zorgen dat de informatie duidelijk, nauwkeurig en geldig blijft wanneer het veranderingsproces omslachtig en langzaam is.
 3. Het veranderingsproces kan niet snel en efficiënt zijn als de informatie niet op een verstandige manier wordt geïdentificeerd, gestructureerd, gekoppeld en de juiste mensen ervoor verantwoordelijk zijn.

Een hele reeks maatregelen werd “uitgevonden” om de belangrijkste oorzaken van problemen met kwaliteit, kosten en planning weg te nemen. Deze maatregelen werden in 1987 onder de naam CMII gepubliceerd en begonnen met de eerste certificeringsprogramma’s. Sinds 1989 zijn CMII-certificeringen uitgevoerd door de Arizona State University. Sinds 1998 zijn de certificeringsprogramma’s ook in het Duits uitgevoerd.

Verwerk

CMII bevat best practices die corrigerende maatregelen elimineren. Het instituut voor configuratiebeheer streeft de benadering na dat de eerste correctieve actie moet worden geëlimineerd en pas dan kan het continue verbeteringsproces worden gestart (een correctie, bijvoorbeeld vanwege een foutieve indicatie is volgens CMII een “verspilling” en kan geen verbetering zijn telling).

Het CMII-proces bereikt dit doel door:

 • wordt alleen gewerkt op basis van gedocumenteerde vereisten
 • deze vereisten worden opgeslagen in gestructureerde centrale repository’s
 • ervoor te zorgen dat deze vereisten altijd geldig zijn
 • met behulp van documenten, gegevens, formulieren en records (records) wordt deze begrijpelijk en zonder vertolking gecommuniceerd
 • de vervulling van eisen wordt aangetoond door middel van duidelijke en uitvoerbare acceptatiecriteria
 • Wijzigingen worden aangebracht zodat de volledige integriteit altijd wordt gegarandeerd en alle vereisten geldig blijven.

Het CMII-proces bestaat uit de volgende subprocessen:

 • Definitie en structureringsproces
 • Verzoek goedkeuringsproces
 • Verzoek veranderingsproces
 • Verander het veranderings- en vrijgaveproces

Literatuur

 • Vincent C. Guess: CMII voor bedrijfsprocesinfrastructuur CMII Research Institute, 2006
 • Gerhard Versteegen, Guido Weischedel: Configuration Management Springer, 2003

Webkoppelingen

 • Institute of Configuration Management (Engels)
 • Vereniging voor configuratiebeheer – CMII Europe

Leave a Reply

Your email address will not be published.