Chief Information Officer

De Chief Information Officer ( CIO ) of IT-manager (= hoofd informatietechnologie ) voert over het algemeen de taken uit van strategisch en operationeel beheer van informatietechnologie (IT) in een bedrijf .

Profiel

In Duitstalige landen zijn er verschillende alternatieve namen. Vooral in kleinere organisaties, in plaats van de CIO, zijn de termen ‘IT Manager’, ‘Information Technology Manager’, ‘IT Manager’ of ‘IT Manager’ te vinden. In beursgenoteerde ondernemingenwordt de term “IT-board” ook als alternatief gebruikt, op voorwaarde dat de CIO zich op directieniveau bevindt.

Er is geen universele definitie van het functieprofiel “Chief Information Officer”. In het bijzonder is een CIO verantwoordelijk voor het beheer van de drie gebieden van IT- activiteit

 • “Bedrijfs- en IT-visie” (planning),
 • “Ontwerp van IT-architectuur” (technologieselectie samen met de IT-architect (vaak CTO genoemd )),
 • “Levering van IT-services “.

Het moet ook het kader bepalen voor de waarden en doelen van de IT-functie van een bedrijf en een sterke relatie opbouwen tussen IT en bedrijfsstrategie . Zijn doel moet zijn om te werken aan een gedeelde IT-strategie op managementniveau.

Taken van een CIO

“Run The Business” (operatieve functies)

De basistaken van een IT-manager: zorgen voor een probleemloze werking van het IT-systeem en ondersteuning van de IT-infrastructuur. Vanwege de grote afhankelijkheid en de invloed van IT op alle andere afdelingen, is het waarborgen van de functionaliteit van het IT-systeem in het bedrijf een fundamentele taak. [1] Dit betekent ook dat het IT-systeem voldoet aan de eisen van gebruikers op het gebied van kwaliteit, service en beschikbaarheid. [2]De CIO moet de inzet van technische capaciteiten coördineren en beheren om de operationele processen en serviceactiviteiten te verbeteren. Hij is ook verantwoordelijk voor het bevorderen van de informatiestroom tussen bedrijven, evenals de onderlinge verbondenheid, het delen van gegevens in het bedrijf. Tegelijkertijd is het echter belangrijk om de privacy van elk individu te waarborgen. Over het algemeen moet de beveiliging van het gehele IT-systeem op een hoog niveau worden gegarandeerd. [3]Hij is daarom verantwoordelijk voor het leveren van een betrouwbaar en veilig informatietechnologiesysteem om een ​​efficiënte bedrijfsvoering mogelijk te maken. Dit is vooral belangrijk om het vertrouwen in de IT te vergroten en om transparantie te creëren. Dit alles moet tegen redelijke kosten door de IT-afdeling worden geleverd. Het eerste taakgebied is quasi “run the business”. [4] Ook wordt volgens Rainer Janssen, CIO München Re: “The basic verwachting is eenmalig die de winkel loopt.” [5]

“Change The Business” (Innovation Management)

De CIO moet de mogelijkheden van moderne ICT voor het bedrijf aantonen en voortdurend innovatie stimuleren, zodat het bestaande potentieel voor verbetering kan worden benut. [6] Om dit te doen, moet hij de actuele ontwikkelingen van potentieel relevante technische innovaties observeren en vervolgens het belang ervan voor het bedrijf beoordelen. [7] Hij vervolgens de aanzet tot nieuwe technologie projecten moeten bieden. [8]Het is ook de taak van de IT-manager om de juiste timing te vinden voor de introductie van technische innovaties. Dit alles moet specifiek worden aangepast aan uw eigen bedrijf, zodat technische innovaties echt kunnen worden gebruikt om waarde toe te voegen. Vervolgens moet het juiste gebruik van nieuwe technieken worden ondersteund en gemonitord. Hij moet consequent nieuwe, waardetoevoegende technologieën integreren in de bestaande bedrijfsportfolio. [9] [10]

“Ingenieur De Business” (Business efficiëntie en strategisch advies)

De IT-manager is gezamenlijk verantwoordelijk voor de efficiënte organisatie van het bedrijf. Hij analyseert verschillende opties voor het bedrijf op basis van IT. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de intrinsieke waarde van individuele gebieden of processen in het bedrijf of de potentiële toegevoegde waarde door nieuwe kansen te bepalen. Dit kan bijdragen aan vragen over ‘maken of kopen’. Want een CIO moet de structuren en relaties in het bedrijf goed kennen. Hij heeft dus een adviserende functie voor het management. Hiervoor heeft hij een goed begrip van de huidige markttendensen nodig. Hij identificeert mogelijkheden voor competitieve differentiatie. Als gevolg hiervan kunnen toekomstige bedrijfsgebieden voor het bedrijf worden geïdentificeerd.[11] Zo kan hij toekomstige technologierichtingen en -prioriteiten identificeren die belangrijk zijn voor de waardecreatie van het bedrijf. De ontwikkeling en aanpassing van IT-strategieën moet altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de bedrijfsstrategie en het is ook mogelijk dat bedrijfsstrategieën alleen kunnen worden ontwikkeld of verfijnd op basis van nieuw ICT-potentieel. [12] De nodige strategieën, informatie, ervaring, methoden en IT-ondersteuning moeten ter beschikking worden gesteld voor implementatie in de respectieve gebieden. [13]

“Federale CIO”

De commissaris van de Duitse federale overheid voor informatietechnologie , ook CIO-federatie gebruikt in haar internetadres eveneens de afkorting CIO. [14] De functie bevindt zich als staatssecretaris bij het federale ministerie van binnenlandse zaken; De gevestigde exploitant is Klaus Vitt [15] .

Sinds 2002 is er een vergelijkbare functie in de Verenigde Staten; Vivek Kundra was de eerste die de naam Federal Chief Information Officer van de Verenigde Staten gebruikte .

Literatuur

 • Marianne Broadbent, Ellen S. Kitzis (2005): The New CIO Leader – De agenda bepalen en resultaten boeken . Harvard Business School Press, ISBN 1-59139-577-1 .
 • W. Brenner, C. Witte (2006): Recepten voor succes voor CIO’s – Wat goede informatiemanagers maakt . Hanser Verlag, München, ISBN 3-446-40633-6 .

Webkoppelingen

 • De CIO – Dead and Busy , Computer Week van 28 november 2012 (De term “CIO” door de eeuwen heen)

Individuele proeven

 1. Spring omhoog↑ Brenner, Witte 2007, pagina 43.
 2. Spring omhoog↑ Brenner, Witte 2007, pagina 49.
 3. Spring omhoog↑ http://www.cio.gov 2004, pagina 2.
 4. Jump up↑ Ruoff, Susanne (2006): “De rol van de Chief Information Officer in Zwitserland”, in: Swiss Innovation Outlook, Zürich, blz. 19.
 5. Spring omhoog↑ Brenner, Witte 2007, blz. 99.
 6. Jump up↑ Zie Ruoff, Susanne (2006): “De rol van de Chief Information Officer in Zwitserland”, in: Swiss Innovation Outlook, Zürich, blz. 19.
 7. Spring omhoog↑ Zie Holtschke, Bernhard / Heier, Hauke ​​/ Hummel, Thomas (2009): “Quo vadis CIO?”, Berlijn, blz. 399.
 8. Jump up↑ Cf. Heinzl, Armin (2001): “De rol van de CIO in de onderneming”, in: Wirtschaftsinformatik nr. 4/2001, blz. 411.
 9. Spring omhoog↑ Zie Holtschke, Bernhard / Heier, Hauke ​​/ Hummel, Thomas (2009): “Quo vadis CIO?”, Berlijn, blz. 39.
 10. Jump up↑ Cf. Schreiber, Achim (2008): “CIO’s moeten meer van hun expertise in bedrijfsinnovatie maken”, persbericht Capgemini, 10 april 2008.
 11. Spring omhoog↑ De staat van de CIO 2008, pagina 2.
 12. Spring omhoog↑ Holtschke, Bernhard / Heier, Hauke ​​/ Hummel, Thomas (2009): “Quo vadis CIO?”, Berlijn, blz. 40.
 13. Jump up↑ Ruoff, Susanne (2006): “De rol van de Chief Information Officer in Zwitserland”, in: Swiss Innovation Outlook, Zürich, blz. 20.
 14. Jump up↑ Internetadres van de federale regeringscommissaris voor informatietechnologie: www.CIO.bund.de
 15. Spring omhoog↑ http://www.cio.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2015/mitMS/20151001_vitt_mldg.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.