itSMF kennisplatform voor IT Service Management

Op de ALV van 25 mei 2016 is unaniem besloten om itSMF Nederland op te heffen per 1 juni 2016. Sinds 1993 zijn we samen onverminderd gefocust geweest op het implementeren van servicemanagement in het algemeen en ITIL in het bijzonder. ITIL zit in de haarvaten van elke organisatie en in de hoofden van medewerkers. Missie geslaagd! Met dank aan alle leden, sponsoren en bestuursleden. Verder is geconstateerd dat het ledenaantal terugloopt en de financiële situatie zodanig is dat er geen kantoor meer gehouden kan worden. Omdat de opheffing al per 1 juni is, hebben we met NGI afgesproken dat al onze leden zich kunnen aansluiten bij het NGI. Het Ngi-NGN biedt het volgende aan:

  1. Leden van ITSMF mogen zich tot 1 augustus 2016 via de website van de Ngi-NGN (https://www.ngi-ngn.nl/Over-Ngi/Aanmelden-als-lid.html) aanmelden met als bijzondere voucher code ITSMF. Zij zijn dan voor het restant van 2016 geen lidmaatschapsgeld verschuldigd
  2. Nieuwe leden via ITSMF krijgen de rest van 2016 het blad van de NGI-NGN (AG Connect) digitaal toegezonden.
  3. Nieuwe leden via ITSMF krijgen toegang tot een regio naar keuze en mogen daar alle bijeenkomsten dit jaar kosteloos volgen.
  4. Nieuwe leden via ITSMF krijgen toegang tot de Sig Beheer en servicemanagement en mogen daar alle bijeenkomsten dit jaar kosteloos volgen.
  5. Nieuwe leden via ITSMF krijgen verder toegang tot al het beschikbare materiaal waar gewone Ngi-NGN leden ook toegang tot hebben.
  6. Per 1 januari zijn de nieuwe leden via ITSMF reguliere leden van de Ngi-NGN en betalen vanaf dat moment het reguliere lidmaatschapstarief.
  7. Leden die aan het einde hun lidmaatschap niet willen verlengen kunnen kosteloos opzeggen tot 1 december 2016.

Wij vertrouwen erop u hiermee een fijn aanbod te hebben gedaan om u blijvend te professionaliseren! Wij wensen iedereen veel succes en vooral plezier! Namens Jolanda De Wit, Aaltje Blokland en het bestuur, José Stijntjes, Directeur itSMF